Polityka Cookies

Firma NUTRICIA Polska pragnie wykazywasiotwartocii przejrzystocico do sposobu, w jaki uywamy plików cookies i tego, co to dla Pastwa oznacza. Niektóre uywane przez nas pliki cookies sniezbdne do funkcjonowania naszej strony internetowej, ale stepliki cookies, z których mogPastwo zrezygnowaalbo które mogPastwo zablokowa. Wicej szczegółów poniej w dziale „Dlaczego uywamy plików cookies?. Staramy siPastwu udzieliwystarczajcych informacji na temat uywanych przez nas plików cookies, aby umoliwiPastwu dokonanie wiadomego wyboru informacji, których chcnam Pastwo udzieli. W razie dalszych pytalub uwag, prosimy o kontakt za porednictwem serwis@nutriciamedyczna.pl.

Każdy Użytkownik, który nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies obowiązany jest do zmodyfikowania ustawień przeglądarki internetowej. Konfiguracja systemu Użytkownika umożliwiająca korzystanie z plików cookies oznacza zgodę na przechowywanie przez Administratora informacji, o których mowa w art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Czym spliki cookies?

Plik cookie to niewielki plik zachowany na Pastwa komputerze lub urzdzeniu mobilnym. Posiada on unikalny identyfikator przypisany do Pastwa urzdzenia i umoliwia stronie internetowej zapamitywanie Pastwa działai preferencji (takich jak lokalizacja, jzyk, rozmiar czcionki oraz inne preferencje co do wywietlania) w czasie. W ten sposób nie muszPastwo ponownie wpisywainformacji za kadym razem, gdy wracajna stroninternetowlub przegldajstronpo stronie. Pliki cookies mogtake pomóc dostosowaproces przegldania przez Pastwa stron.

Nie wszystkie pliki cookies zawierajinformacje osobowe, ale jeli je zawieraj, bdziemy traktowate informacje jako dane osobowe zgodnie z naszPolitykprywatnoci. Informacje zawarte w plikach cookies traktujemy równiejako dane osobowe, gdy spowizane z Pastwa kontem lub innymi danymi kontaktowymi.

Rodzaje plików cookies

Istniejdwie ogólne kategorie plików cookies: trwałe i sesyjne. Trwałe pliki cookies pozostajna Pastwa urzdzeniu, dopóki nie zostanusunite rcznie albo automatycznie. Sesyjne pliki cookies

pozostajna Pastwa urzdzeniu, dopóki nie zamknPastwo swej przegldarki, kiedy to sautomatycznie usuwane.

Dlaczego uywamy plików cookies?

Ogólnie rzecz biorc, moemy uywaplików cookies z kilku powodów:

Niezbdne pliki cookies, które sniezbdne, aby strona internetowa działała i aby umoliwiPastwu korzystanie ze wiadczonych przez nas usług;

Pliki cookies analityczne, które zbierajdane na temat korzystania z naszej strony internetowej i jej działania. Wykorzystujemy te informacje, aby ulepszanasze produkty i usługi internetowe.

Pliki cookies personalizujce, których uywamy, aby spersonalizowai zoptymalizowaPastwa korzystanie z naszej strony internetowej. Pliki te gromadzinformacje na temat dokonywanych przez Pastwa wyborów dotyczcych np. wielkoci tekstu, jzyka oraz rozdzielczoci ekranu.

Pliki cookies targetujce, które szamieszczane przez osoby trzecie w celu wiadczenia dodatkowych usług (np. pliki cookies mediów społecznociowych) lub w celach reklamowych.

Poniej znajdPastwo dalsze informacje na temat rodzajów uywanych przez nas plików cookies.

Niezbędne pliki cookies.

Snam potrzebne, aby oferowaPastwu właciwie działajcstroninternetow, która umoliwia Pastwu korzystanie ze wiadczonych przez nas usług.

Jeli te pliki zostanzablokowane, nie bdPastwo mogli korzystaz naszej strony internetowej.

Lista niezbędnych plików cookies.

Cel 

Rodzaj zbieranych danych

Nazwa pliku cookie

Jak długo jest przechowywany plik cookie? 

Zabezpieczenie

formularzy na stronie

przed atakiem „Crosssite Request Forgery”

Brak zbieranych danych

XSRF-TOKEN 

W ciągu 2h bądź po zamknięciu sesji przeglądarki

Ustawienia prywatności

Dane dotyczące wyboru ustawień prywatności

Prv, prvfd

9 lat

Pliki cookies analityczne i zwizane z wydajnoci

Pliki te pomagajnam mierzynatężenie ruchu, aby ustali, które obszary naszej strony internetowej były odwiedzane. Wykorzystujemy to, aby badazwyczaje osób odwiedzajcych w celu udoskonalania naszych produktów i usług internetowych. Moemy rejestrowaadresy IP (czyli adresy elektroniczne komputerów podłączonych do Internetu), aby analizowatrendy, administrowastroninternetow, ledziruchy uytkowników oraz gromadziogólne informacje demograficzne.

Pliki te nie sniezbdne do korzystania ze strony internetowej i zawsze bdziemy prosio Pastwa zgodprzed ich umieszczeniem. MogPastwo wycofaswzgodw kadej chwili. Dalsze informacje patrz Pastwa preferencjeponiej.

Pliki cookies analityczne i zwizane z wydajnoci

Cel 

Rodzaj zbieranych danych

Nazwa pliku cookie

Jak długo jest przechowywany plik cookie? 

Rozróżnianie użytkowników 

Czas spędzony na stronie internetowej, adres IP, dane demograficzne, geograficzne i sprzętowe 

_ga

2 lata

Rozróżnianie użytkowników i ich sesji

Strony odsyłające, Historia przeglądania stron

_gid

24 godziny

Używana do zarządzania opóźnieniami w przesyle danych

Brak zbieranych danych

_gat_UA15532786-31 

1 minuta 

Przechowuje preferencje użytkownika

Preferencje użytkownika podane w koncie Google

NID

3 miesiące

Pliki cookies do personalizacji

Pliki te umożliwiają nam rozpoznawanie Państwa komputera i witanie Państwa przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej bez konieczności rejestracji lub logowania. Pliki te nie są niezbędne do korzystania ze strony internetowej, lecz ułatwiają korzystanie z niej.
Zawsze będziemy prosić o Państwa zgodę przed ich umieszczeniem. Mogą Państwo wycofać swą zgodę w każdej chwili. Dalsze informacje – patrz w punkcie „Państwa preferencje” poniżej.

Lista plików cookies do personalizacji.

Cel 

Rodzaj zbieranych danych

Nazwa pliku cookie

Jak długo jest przechowywany plik cookie? 

Obsługa logowania do konta użytkownika

E-mail 

nutriprogram_session

2 godziny lub do zamknięcia sesji przeglądarki

Przechowywanie informacji o wyrażeniu zgody na korzystanie z plików cookie

Brak zbieranych danych

accept-cookie

100 dni

Przechowywanie języka serwisu

Język serwisu

cLang

1 minuta

Pliki cookies osób trzecich

Sto pliki umieszczane na naszej stronie internetowej przez osoby trzecie w naszym imieniu. Pliki te umoliwiajnam generowanie spersonalizowanych reklam na innych stronach internetowych w oparciu o informacje na Pastwa temat np. podstrony przegldane przez Pastwa na naszej stronie internetowej. Nasze strony internetowe mogrównieumieszczapliki cookies dla usług osób trzecich takich jak media społecznociowe (Udostpnienie na Facebook, Instagram, YouTube)

Nie podajemy osobom trzecim umieszczajcym pliki cookies na naszej stronie internetowej adnych danych osobowych. Osoby trzecie mogjednak zakłada, e uytkownicy wchodzcy w interakcjze spersonalizowanreklamlub treciwywietlanna naszej stronie internetowej lub w niklikajcy należą do grupy, do której reklama ta lub treść jest kierowana. Nie mamy dostpu do plików cookies lub innych elementów uywanych przez reklamodawców i witryny internetowe osób trzecich i nie mamy nad nimi kontroli. Praktyki informacyjne tych osób trzecich nie sobjte naszym Owiadczeniem o ochronie danych osobowych ani Owiadczeniem o plikach cookies. W celu uzyskania dalszych informacji na temat ich praktyk w zakresie ochrony danych prosimy kontaktowasiz nimi bezporednio.

Pliki te nie sniezbdne do korzystania ze strony internetowej i zawsze bdziemy prosio Pastwa zgodprzed ich umieszczeniem. MogPastwo wycofaswzgodw kadej chwili. Dalsze informacje patrz Pastwa preferencjeponiej.

Lista plików cookies osób trzecich

Patrz Pliki analityczne (Google Analytics).

Pastwa preferencje

Moliwe jest ograniczenie lub zablokowanie plików cookies, a nawet usunicie plików cookies, które zostały juumieszczone na Pastwa urzdzeniu. W takim przypadku mogPastwo nie miedostpu do wybranych obszarów naszej strony internetowej, a my moemy sdzi, e nigdy nas Pastwo wczeniej nie odwiedzali, w zwizku z czym pokaemy Pastwu ponownie Komunikat o plikach cookies i poprosimy o wyraenie zgody na umieszczanie tych plików.

Nasza strona internetowa zawiera narzdzie, które pomoe Pastwu zarzdzaplikami cookies. Narzdzie to znaleźć mona pod linkiem.

MogPastwo równieograniczylub zablokowapliki cookies zmieniajc ustawienia swej przegldarki. Aby ustali, jak zarzdzaPastwa ustawieniami plików cookies, proszsprawdzidokładne informacje w sekcji pomocy Pastwa przegldarki.

Jak siz nami skontaktowa?

W razie pyta, uwag lub skarg dotyczcych plików cookies, prosimy o kontakt za porednictwem serwis@nutriciamedyczna.pl.


Ważne informacje:

Karmienie piersią jest najwłaściwszym i najtańszym sposobem żywienia niemowląt oraz rekomendowane dla małych dzieci wraz z urozmaiconą dietą. Mleko matki zawiera składniki odżywcze niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka oraz chroni je przed chorobami i infekcjami.

Karmienie piersią daje najlepsze efekty, gdy matka prawidłowo odżywia się w ciąży i w czasie laktacji oraz gdy nie ma miejsca nieuzasadnione dokarmianie dziecka. Przed podjęciem decyzji o zmianie sposobu karmienia matka powinna zasięgnąć porady osoby mającej kwalifikacje w dziedzinie medycyny, żywienia lub farmacji.

Bebilon NUTRITON, Bebilon Pepti 1 Syneo, Bebilon Pepti 2 Syneo, Bebilon Pepti 1 DHA, Bebilon Pepti 2 DHA, Bebilon Pepti MCT, Bebilon Nenatal Premium, Bebilon HMF, Bebilon Suplement Białka, Bebilon Nenatal Home, Bebilon Comfort 1, Bebilon Comfort 2, Bebilon AR, Bebilon Alerlac, Bebiko Comfort 1, Bebiko Comfort 2, Bebiko AR, Neocate Junior to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, którą należy stosować pod nadzorem lekarza.

Infatrini i Neocate LCP to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do stosowania pod nadzorem lekarza, po rozważeniu wszystkich sposobów żywienia, w tym karmienia piersią.

Nutridrink, Nutridrink Protein, Nutridrink Multi Fibre, Nutridrink Yoghurt style, Nutridrink Juice style, Souvenaid, Diasip, Cubitan, FortiCare, Renilon 4.0, Renilon 7.5, Calogen, preOp, Protifar, Fantomalt, Nutilis Clear to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do stosowania pod nadzorem lekarza.

Materiały przeznaczone dla osób mających kwalifikacje w zakresie medycyny, żywienia lub farmacji.

Copyrights by Nutricia 2021

Ustawienia prywatności

Tutaj możesz w dowolnej chwili deklarować i modyfikować ustawienia plików cookie.

Bezwzględnie konieczne pliki cookie

Są niezbędne w celu zapewnienia funkcjonowania witryny internetowej i nie można ich wyłączyć. Zazwyczaj są stosowane w odpowiedzi na podjęte przez użytkownika działania związane z żądaniem usług (ustawienie preferencji w zakresie prywatności użytkownika, logowanie, wypełnianie formularzy itp.). Można ustawić przeglądarkę, aby blokowała takie pliki cookie lub wyświetlała odpowiednie powiadomienia, jednak niektóre części witryny nie będą wówczas działały.

Analityczne pliki cookie

Umożliwiają nam liczenie odwiedzin i źródeł ruchu oraz pomiar i poprawę wydajności naszej witryny. Pokazują nam, które strony są najmniej i najbardziej popularne i w jaki sposób odwiedzający poruszają się po witrynie. Jeśli użytkownik nie zgodzi się na ich zastosowanie, nie będziemy wiedzieli, kiedy odwiedził naszą witrynę i nie będziemy w stanie monitorować jej wydajności.

Personalizujące pliki cookie

Służą do zwiększenia funkcjonalności witryny internetowej i personalizacji jej treści. Mogą być stosowane przez nas lub przez osoby trzecie, których usługi zostały dodane do naszych stron. Jeśli użytkownik nie zezwoli na ich zastosowanie, niektóre lub wszystkie z tych usług mogą nie działać poprawnie.

Pliki cookie do targetowania

Mogą zostać użyte przez naszych partnerów reklamowych poprzez naszą witrynę w celu stworzenia profilu zainteresowań użytkownika i wyświetlania mu odpowiednich reklam na innych witrynach. Nie przechowują bezpośrednio danych osobowych, lecz pozwalają na jednoznaczną identyfikację przeglądarki i urządzenia internetowego użytkownika. W razie braku zgody na ich zastosowanie reklamy prezentowane użytkownikowi będą w mniejszym stopniu dostosowane do jego zainteresowań.